Øregangen Brønderslev

Underoverskrift

Ferier, kurser og andre lukkedage 

Planlagte ferier/lukket i 2018:


12/1


24/1


2/2


23/2


16/4 - 20/4


11/5


24/5 - 25/5


6/8 - 24/8 (sommerferie)


Idet der er flere om ugen, der udebliver fra aftalt tid, hvilket går ud over ventetiden for andre patienter, vil der jfr. Overenskomsten for Speciallægepraksis blive udsendt regning på 250,- hvis man uden afbud ikke kommer til den aftalte tid og 500,- hvis man udebliver fra en operationstid.

HUSK DERFOR VENLIGST AT MELDE AFBUD, HVIS MAN IKKE KOMMER TIL PLANLAGT TID, DA ANDRE SÅ KAN TILBYDES VORES HJÆLP I STEDET.


Specielt vedr. offentlig transport: kommer man med Falck, Flextrafik, Taxa eller lignende, skal man selv sørge for at bestille hjemtransporten, da det ofte er umuligt efter middag at få dette arrangeret herfra.