top of page

Drænbehandling af trommehinde

Inden operationen:

Er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og I må gerne forberede det ved at fortælle, hvad der skal ske. Bamse og sut må gerne medbringes. Det kan være en god ide at være 2 voksne med barnet.

Det foretages i fuld narkose ved klinikkens Speciallæge i anætesiologi og følgende fasteregler skal overholdes: ikke spise mad, mælk, modermælkserstatning eller juice senere end 6 timer før operationstidspunktet, dog må vand og saft tages indtil 2 timer før. Amning indtil 4 timer før.

Evt. asthmamedicin tages om morgenen som I plejer og anden vanlig medicin tages med lidt vand senest 2 timer inden.

Du/I vil være ved barnet indtil det falder i søvn og ligeledes være der inden det vågner igen.

Under operationen holdes barnet sovende og smertefrit og det tager sjældent mere end 4-5 minutter at indsætte drænene under mikroskop.

Efter operationen sidder i sammen med en narkosesygeplejerske i opvågningen er barnet er normalt hurtigt vågen frisk og fri for smerter og der må drikkes, når I forlader klinikken.

Hjemtransport: efter indgrebet er det som regel godt for barnet med lidt frisk luft. Hvis I kører egen bil kan det være rart med en ledsager udover chaufføren. Barnet kan komme i skole eller institution dagen efter.

1. kontrol følger som regel efter 3-5 uger og her tages ligeledes snak om svømning.

Dræn falder oftest ud af sig selv efter typisk 7-12 måneder og som regel ses vi til kontrol hvert halve år, så længe der er behov derfor.

Drænbehandling af trommehinde

Tiden efter dræn:

De første dage: det kan være ganske naturligt, at der kan komme lidt blodtilblandet væske fra ørerne, idet drænet sikrer frit afløb fra mellemøret. Man skal ikke blive bekymret, men blot tørre det bort med en fugtig klud og evt. dryppe med lidt isotont saltvand fra Apoteket for at fortynde det lidt og modvirke evt. tilstopning af drænet. Fortsætter det med at løbe eller bliver det mere purulent/betændt og kommer der feber kontaktes klinikken. Barnet vil dog som oftest være ret upåvirket deraf uden feber, men kan pille sig ved øret.

De første uger: i tiden indtil kontrollen vil I nok have observeret positiv effekt og her snakker vi om, hvordan det går med trivsel, hørelse, sprog, motorik og nattesøvn og drænene inspiceres og testes for funktion og der laves høreprøve. Der tages snak om svømning, hvor man dog aldrig bør dykke mere end til 50 cm, idet trykket kan presse potentielt forurenet vand ind gennem drænet. Drejer det sig om varme bade eller andre potentielt forurenede miljøer, kan man skylle øregangene efter badet med isoton saltvand.

Det første halve år: går oftest fint og tale og hørelse er meget tæt på det optimale, men da dræn oftest afstødes efter 7-12 måneder, vil man blive tilbudt kontrol hvert halve år, så længe drænet sidder og der er behov derfor, så man undgår et evt. snigende tilbagefald af symptomer. Som regel overtager de eustatiske rør dog funktionen omkring de 4½-5 år, så videre drænage kan undgås.

Generelt om flåd fra drænbehandlede ører: i vinterhalvåret hvor der er hyppige øvre luftvejsinfektioner kan det ofte flyde en del fra mellemører og trommehindedrænene. Man skal ikke umiddlbart blive foruroliget over dette og mere se på det efter devisen: "hellere ude end inde". Der kan ligeledes løbe sekret fra næse og mund og det samme ses via det eustatiske rør til mellemøret og herefter løber det blot ud via drænet.


Er du eller I i tvivl, er I altid velkomne til at kontakte klinikken for råd og evt. videre behandling.

bottom of page