Øregangen Brønderslev

Underoverskrift

Ferier, kurser og andre lukkedage 

Lukkedage og ferier i 2019:


Sygemeldt fra 26/6 til 21/10 pga. ryg-OPIdet der er flere om ugen, der udebliver fra aftalt tid, hvilket går ud over ventetiden for andre patienter, vil der jfr. Overenskomsten for Speciallægepraksis blive udsendt regning på 250,- hvis man uden afbud ikke kommer til den aftalte tid og 500,- hvis man udebliver fra en operationstid.

HUSK DERFOR VENLIGST AT MELDE AFBUD, HVIS MAN IKKE KOMMER TIL PLANLAGT TID, DA ANDRE SÅ KAN TILBYDES VORES HJÆLP I STEDET.


Specielt vedr. offentlig transport: kommer man med Falck, Flextrafik, Taxa eller lignende, skal man selv sørge for at bestille hjemtransporten, da det ofte er umuligt efter middag at få dette arrangeret herfra.