top of page

Søvnapnø / obstruktiv søvnapnø syndrom - OSAS

Søvnapnø-syndrom:

En apnø defineres som en pause i den frie vejrtrækning på mere end 10 sekunder. Har man mange af disse og er de endnu længere, kan man kalde det søvnapnø-syndrom. Symptomer derpå er uoplagthed, dagtræthed og/eller søvnanfald om dagen, koncentrationsbesvær, manglende følelse af udhvilethed og natlige tisseture.

Også børn lever med søvnapnø, hvor de pludseligt holder op med at trække vejret om natten i kortere perioder. De bliver forstyrret i deres søvn og må døje med irritabilitet, dårligere koncentration, dårlig appetit og lavere vækst end andre børn. Dette skyldes oftest store polypper og mandler og kan relativt nemt behandles operativt.

Udredning:

Udredning foregår ved almindelig øre-næse-halsundersøgelse og er der tegn til søvnapnø, tilbydes primært de voksne et test-apparat som patienten sover med en nat og som registrerer søvnmønster, snorkemønster, iltmætning, puls og mange andre parametre og ud fra dette, bedømmes graden af evt. søvnapnø og evt. videre behandling.

Ved betydende søvnapnø anbefales behandling med CPAP-udstyr, der understøtter vejrtrækningen under apnøerne og derved bedrer nattesøvnen og det almindelige velbefindende. Ubehandlet søvnapnø udgør trafikal risiko og der skal efter positive fund ved undersøgelsen, overvejes kørselsforbud indtil succesfuld behandling er i gang.

Søvnapnø test-apparart

Test-apparat som patienten sover med en nat og som registrerer søvnmønster, snorkemønster, iltmætning, puls og mange andre parametre og ud fra dette, bedømmes graden af evt. søvnapnø og evt. videre behandling.

bottom of page