top of page

Tonsillotomi / Delvis fjernelse af mandler

Formålet med operationen:

TONSILLOTOMI / delvis fjernelse af mandler eller reduktion af mandler (kaldet tonsiller på fagsprog). Dette adskiller sig betydeligt fra tonsillectomi, der betyder fuld fjernelse af mandlerne.

Formålet med operationen er, at bedre pladsforholdene i svælget, så luften bedre kan passere, så snorken og eventuelle vejrtrækningspauser reduceres. Oftest stiger appetitten betydeligt hos børn.

Forbehandling:

Ved evt. infektion/feber indtil en uge inden operationen kontaktes klinikken på tlf. 98 82 08 00.

Kan man tåle Penicillin, vil der oftest inden indgrebet, være medgivet 3 tabl, hvoraf den 1. tages sammen med Panodil 2 timer inden indgrebet. No 2 tages inden sengetid og no. 3 næste morgen. Formålet dermed er, at reducere en ubehagelig, men dog ufarlig begyndende infektion i de blottede overflader på mandlerne efter indgrebet.  

Har man aftalt, at disse skal fjernes, skal både børn og voksne være fastende forud for indgrebet, der varer ca. 8 min. Derudover anbefales, at man 2 timer inden indgrebet, tager Panodil sammen med de sidste mundfulde væske, da man så "har noget at lande på".


Tonsillotomi / delvis fjernelse af mandler

På operationsdagen

Når I ankommer på operationsdagen og har registreret jeres gule sygesikringskort i kortlæseren, kan I bare tage plads i venteværelset indtil vores narkoselæge kommer og henter jer. Han vil anlægge en gummimaske, der dækker næse og mund og en blanding af ren ilt, lattergas og anæstesigassen Sevofluran, vil hurtigt og ila. ca. 15-20 sekunder bevirke, at man falder i søvn.

Ørelægen tager herefter over og vil med en fiberoptisk lyskilde gennem næsen undersøge øvre luftveje for evt. polypper eller andre betydende faktorer ned til og med stemmebåndene. Dette er men ikke bevidst til.

Herefter anlægges en mundspærre der fikserer fortænder og tunge, hvilket giver fuldt overblik til svælget. Med et elektronisk skæreinstrument fjernes typisk ml. 1/3 og 1/4-del af tonsillerne i begge sider. Da delingsfladen brændes og ikke skæres, vil der ikke være blødning, men en forbigående kraftig lugt af brændt væv.

I opvågningsfasen er både børn og voksne sammen med en narkosesygeplejerske. Man vil have en naturlig ømhed øverst i svælget og børn vil altid græde i 5-15 min, da det dels gør lidt ondt og dels oplever børn en for dem ubehagelig rus fra anæstesigassen. Derimod vil ældre børn og voksne ofte føle bedøvelsen som en meget behagelig oplevelse uden kvalme.

Typisk gives den første kølende is her, der dels har en smertestillende effekt og dels dæmper den lidt grimme smag.

Hjemsendelse: Når barnet og forældrene eller de voksne føler sig klar dertil, kan man tage hjem og man vil hurtigt få det meget bedre og have godt af frisk luft. Man anbefaler i efterforløbet fortsat is og yoghurt i et par timer og herefter, må man spise blødere ting som pasta, kartoffelmos og supper og senere endnu komme i gang med helt almindelig mad. Det anbefales dog at undgå besværlige fødeemner som pizzakanter, toastbrød og lign. og brus i sodavand kan føles ubehageligt i det opererede område. Der gives oftest yderligere Panodil ca. 5-6 timer efter den første dosering og herefter kun hvis der skønnes behov derfor. Man skal ikke frygte, at noget evt. "springer op". Som oftest kan man på 3.dagen genoptage vanlige gøremål som vuggestue, børnehave, skole eller job og sportslige aktiviteter på 3-4 dagen.

Efterforløbet:

Det sker heldigvis sjældent, at der går infektion i det opererede felt og da vil der komme tiltagende smerter efter et par dage og evt. feber og man skal da kontakte klinikken på 98820800 alternativt vagtlæge hvis udenfor åbningstid.

Pågående blødning efter tonsillotomi ses ekstremt sjældent, men kommer der regulær blødning fra munden, kontaktes klinikken straks på 98 82 08 00. alternativt vagtlægen og vedkommende holdes fastende indtil vurdering er foretaget.

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte klinikken på 98 82 08 00.

bottom of page